Brankári
David
Dilík
Oliver
Puzio
Jakub
Gonda
Obrancovia
Liam
Caban
Dominik
Ďaďan
Ján
Hajdúch
Tibor
Fuchs
Patrik
Illés
Jakub
Karas
Zuzana
Konopová
Vladimír
Valach
Útočníci
Tadeáš
Ferenc
Jerguš
Šinský
Šimon
Bátovský
Jakub
Caban
Sofia
Fabianová
Slavomír
Vidhold
Záložníci
Alex
Krajčovic
Andrej
Chromek
Oskar
Planieta
Jakub
Klobušický
Jakub
Lichý
Richard
Štefunko
Henrich
Vidhold
Juraj
Oklepek
Tobias
Marunčiak